• Tynset-byn-3_870
 • Tynset-byn-1_870

Hvorfor Tynset Næringsforening (TNF)?

Interesseorganisasjon for næringsdrivende i Tynset sentrum som arbeider for at Tynset skal være en attraktiv plass for innbyggere og næringsliv.

 • Høringsinstans for kommunen
 • Markedsføre og profilere Tynset som handels- og servicesenter
 • ”Løfte i lag”. Sammen er vi sterkere! Alle bør bidra til aktivitet og utvikling
 • Bidragsyter til solide rammebetingelser for næringsaktivitet og bedring av infrastrukturen
 • Sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal og regional betyding
 • Næringsdrivende får en arena der de kan bruke sitt engasjement for å skape et bedre næringsliv
 • Skaper aktivitet i sentrum, som igjen påvirker bedriftenes omsetning
 • Bidrar til økt kompetanse og verdiskaping for næringslivet
 • Være den foretrukne samarbeidspartner for kunnskapsmiljøene og offentlige myndigheter
 • Være en faglig sterk og stor organisasjon som arbeider gjennom åpne nettverk med aktivdeltakelse fra medlemmene
 • Flere medlemmer – større mangfold – større slagkraft!
Følg oss på facebook
Send oss en epost