• Tynset-byn-3_870
  • Tynset-byn-1_870

Nærhet er bra!

Gode grunner for å handle lokalt!

➤ En sterkere kommune
Et bredt varespekter kjennetegner Tynset som handelssenter. Mer penger sirkulerer i Tynset kommune når innkjøpene gjøres lokalt. Lokale butikker og næringsdrivende gjør også mye av sine innkjøp lokalt. Dette gir bedre forutsetninger for økt kommunal skatteinngang, opprettholdelse av et bredt tilbud og en sterk lokal økonomi.

➤ Et levende sentrum er mer attraktivt
Et sterkt lokalt handels- og næringsliv gir sentrum liv. Flere lokaler leies ut for å huse virksomheter, og flere mennesker vil se på Tynset som et attraktivt boalternativ. Forutsetningene for å opprettholde god kommunal service, skoler, eldreomsorg mm, forbedres.

➤ Flere bedrifter gir flere arbeidsplasser
Når flere gjør sine innkjøp lokalt, behøves flere ansatte i de eksisterende butikkene. Dette gjør også sitt til at flere ser muligheter for nyetableringer. Flere kan bo i bygda, og grunnlaget for både eksisterende og nye virksomheter forbedres.

➤ Tenk på miljøet
Å forflytte seg langt med bil koster – for både deg og miljøet. Store utslipp genereres av bilkjøring til og fra shopping. Ved å handle lokalt sparer vi både bensinpenger og miljø.

➤ God service
Bedriftene på Tynset har ord på seg for å være ”serviceminded”. I dine lokale butikker blir du gjenkjent og møtes med personlig omsorg. Du kan raskt få hjelp om du behøver å bytte eller komplettere ditt innkjøp.

➤ Bedre goodwill
Næringslivet på Tynset har sterke tradisjoner i å støtte lokale lag og foreninger. Ideelle organisasjoner, idrettslag og skoleklasser kan lettere etablere samarbeid med, og få støtte og bidrag fra, et livskraftig lokalt næringsliv. Både foreninger og butikker er begge gode og viktige møteplasser i et levende lokalsamfunn.

➤ Flere turister
En attraktiv lokal detaljhandel gir et positivt inntrykk på besøkende. Inntrykket av koselige og lett tilgjengelige butikker og restauranter, med et bredt sortiment og god service bringer man gjerne videre til andre. Dette er gode muligheter for å kunne øke turistbesøket, som videre gir økte inntekter for både næringsliv og kommune.

Følg oss på facebook
Send oss en epost