Trollkjerringprisen

Trollet har i folketroen alltid blitt assosiert med negative egenskaper som råskap, dumhet, grusomhet og ondskap. Trollet har symbolisert de mørke kreftene i menneskene.

Trollkjerringa derimot har flere andre egenskaper, og står fram som et handlekraftig og snartenkt motstykke til trollet. Hun kan være sta, egenrådig, utholdende, fandenivoldsk, smart og kompromissløs, men innerst inne har hun et godt hjerte. Hennes egenskaper gjør kjerringa i stand til å nå langt, hvis hun bruker dem på rette måten.

 

Statutter for Trollkjerringprisen

1. «Årets Trollkjerring» er en hederspris som, hvis det blir funnet en verdig kandidat, deles ut under de årlige sommerdagen på Tynset i juni måned.

2. En komité  bestående av representanter fra næringsliv, kulturlivet og den kommunale administrasjonen i Tynset er hvert år ansvarlig for at det blir foreslått kandidater til prisen. Komiteen skal også fungere som jury når årets prisvinner skal kåres.

3. «Årets Trollkjerring» er en pris som ikke lar seg begrense av kommunale grenser eller fylkesgrenser. Prisen hemmes heller ikke av valg av kjønn. En verdig prisvinner kan komme fra hvor som helst i Norge, og Trollkjerringa kan like gjerne være en mann som en kvinne. Prisvinneren kan befinne seg hvor som helst i det politiske eller kulturelle landskap, i offentlig eller privat sektor.

4. Prisvinneren må ha gjort seg bemerket gjennom sin evne til a nå langt ved a tro på egne ideer og evner. Ei ekte Trollkjerring lar seg ikke stanse av hva omgivelsene måtte tenke eller mene om kjerringas kanskje til tider umulige målsettinger for seg og sine prosjekter.
Ei ekte Trollkjerring er ingen utpreget snill gutt eller pike, og gjør ikke sjelden det motsatte av hva omverdenen forventer. Trollkjerringa er av den oppfatning av man ikke kommer noen vei når begge bena er godt plantet på landjorda.

5. Dersom rikets sikkerhet ikke settes i fare, forplikter Årets Trollkjerring seg til å komme til Tynset, trollets fødested, for å motta prisen. Prisvinneren forplikter seg også til a stevne fram i samme ånd, og å være til inspirasjon for trollunger, skaptroll og potensielle nye Trollkjerringer.

 

Trollkjerringer

1999 Anne Enger  |  2000 Marit Breivik  |  2001 Edgar Skjønhals  |  2002 Wenche Foss  |  2003 Per N. Hagen  |  2004 Shabana Rehman  |
2005 Marit Gilleberg  |  2006 Rosemarie Köhn  |  2007 Mahdi Hassan  |  2008 ikke utdelt  |  2009 Anette Sagen  |  2010 Arne O. Ellingsson  | 2011 Therese Johaug  |  2012 Rolf Norsen  |  2013 Johan Ragnar Eggen  |  2014 Grethe og Sindre Hektoen  | 2015 ikke utdelt | 2016 Jarle Andhøy | 2017 Ingulf Galåen | 2018 ikke utdelt

Følg oss på facebook
Send oss en epost